Start

Energi

Optimering

av plattvärmeväxlare

och processvatten

Vi utför


Energioptimering av plattvärmeväxlare

och processvattenVi utför tekniska lösningar för att förbättra och effektivisera plattvärmeväxlare och processvatten.


Vi utför service för optimering och energibesparing av befintliga system för att förbättra verkningsgraden.


Vi utför installationer av nya växlare och nedmonteringar av uttjänade växlare.


Vi utför funktionskontroller på kylvattensystem och fjärrvärmecentraler samt kyltorn.


Vi utför vattenprover och analyser.


Vi utför förebyggande åtgärder mot korrosion, bakterier och beläggningar.


Om oss


Vi arbetar för att förbättra och effektivisera våra kunders värmeväxlare och processvatten.


Vårat mål är att utföra arbete med hög kvalitet med nöjda kunder oavsett stort eller litet arbete. Vi ser gärna ett nära samarbete med återkommande kunder.


Vi har mångårig erfarenhet i branchen både av stora och små plattvärmeväxlare oavsett märke, både nationellt och internationellt.